Knihovny regionu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Jaký byl 11. ročník Setkání knihovníků malých knihoven?

Tentokrát studený a větrný. Pro nepřízeň počasí se nám nepodařila uskutečnit turistická část plánovaného výletu, místo toho jsme se však v Blatském muzeu v Soběslavi dověděli mnoho zajímavého o fauně a flóře na území Táborska. V Rožmberském domě jsme si prohlédli bohaté přírodovědné sbírky a seznámili se s historií rodu Rožmberků a zejména s působením Petra Voka v Soběslavi.
Další zastávka nás zavedla do v malé vesničky Záluží, která se stala památkovou rezervací díky dvanácti půvabným stavbám ve stylu selského baroka. Po citlivé rekonstrukci se podařilo vrátit do původního stavu i blatskou kovárnu. Dnes žije v bílém stavení uprostřed návsi Václav Vaněk, který má velkou zásluhu na tom, že bývalá kovárna, která před necelými pětadvaceti lety spíše hyzdila náves, je dnes její ozdobou. Byla zde obnovena černá kuchyně či světnice s dobovým vybavením, do kovárny se vrátilo mnohé nářadí. Pan Vaněk také využil příhodné prostory a zřídil zde Expozici loutek, které začal sbírat již v mládí a dodnes loutky opravuje a vyrábí.
Naše putování jsme zakončili v nedalekém Komárově, kde pro nás bylo připraveno bohaté občerstvení, které nás v chladném dni krásně zahřálo.
Srdečně děkujeme za pomoc a milé přijetí panu starostovi Františkovi Malechovi, oběma knihovnicím paní Heleně Hanzlíkové a Jiřině Malechové a také šikovné paní hostinské, na jejíchž dobrotách jsme si velmi pochutnali.

11. ročník Setkání knihovníků - pozvánka

Vážené knihovnice, vážení knihovníci,
srdečně Vás zveme na 11. ročník Setkání knihovníků malých knihoven,
které se uskuteční v pondělí 3. 10. 2016.
Odjezd je v 8.30 autobusem od nádraží ČD, návrat okolo 13 hodiny tamtéž.

Po loňském vydařeném výšlapu na zříceninu hradu Choustník (viz. reportáž níže) jsme v letošním roce zvolili návštěvu Soběslavských Blat. Jestli nám bude počasí přát tak, jako vloni, rádi bychom uskutečnili vycházku po Borkovických Blatech.
Naše putování zahájíme návštěvou Blatského muzea v Soběslavi a pokračovat budeme do bývalé kovárny v Záluží, kde nás čeká expozice loutkářství a lidového života na Blatech. V Komárově bude připraveno občerstvení a čas k popovídání a krátkému odpočinku.
Pokud nám bude počasí nakloněno, mohli bychom se ještě vydat na vycházku po naučné stezce Borkovická Blata.
Přihlásit se můžete e-mailem na známé adrese jindra.jiraskova@mkta.cz nebo telefonicky na číslech 381 200 582, 381 200 595, 605 104 216.
Na viděnou se těší metodičky regionálního oddělení Městské knihovny Tábor.


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10. ročník Setkání knihovníků

Letošní jubilejní desátý ročník Setkání knihovníků je již za námi, a nám nezbývá než konstatovat, že se opět vydařilo. Účast byla zase o něco větší a je pro nás milé zjištění, že se Setkání stalo oblíbeným knihovnickým zážitkem.
Počasí nám i tentokrát přálo, takže slíbená vycházka na hrad Choustník se mohla uskutečnit. Co tomu ale předcházelo?

Především zajímavá prohlídka zámku Brandlín a jeho velkolepá sbírka starožitných hodin a výstava obrazů akademického malíře Borise Eibla. Zámeček se stal po dlouhé době a náročné rekonstrukci opět přístupný veřejnosti a jeho majitel, automobilový závodník Petr Vojáček, má ještě spoustu dalších plánů.
Okouzleni zámečkem jsme přijali pozvání do blízké knihovny, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení a posezení s panem starostou Pavlem Novákem. Rozproudila se zajímavá debata, knihovníci nejvíce diskutovali o sociálních tématech a jak se s nimi obce vypořádávají.
A na závěr, protože obloha byla bez mráčku, jsme se vydali na zříceninu hradu Choustník, kterou nás provedla kastelánka a knihovnice v jedné osobě, paní Faflíková.
Protože ohlasy na toto Setkání byly pozitivní, budeme i do budoucna pokračovat v poznávání knihovnických, kulturních a turistických zajímavostí v našem regionu. Těšíme se na další ročník a prozradíme, že příště bychom se mohli vydat do oblasti Blat.