Knihovny regionu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11. ročník Setkání knihovníků

Vážené knihovnice, vážení knihovníci,
srdečně Vás zveme na 11. ročník Setkání knihovníků malých knihoven,
které se uskuteční v pondělí 3. 10. 2016.
Odjezd je v 8.30 autobusem od nádraží ČD, návrat okolo 13 hodiny tamtéž.

Po loňském vydařeném výšlapu na zříceninu hradu Choustník (viz. reportáž níže) jsme v letošním roce zvolili návštěvu Soběslavských Blat. Jestli nám bude počasí přát tak, jako vloni, rádi bychom uskutečnili vycházku po Borkovických Blatech.
Naše putování zahájíme návštěvou Blatského muzea v Soběslavi a pokračovat budeme do bývalé kovárny v Záluží, kde nás čeká expozice loutkářství a lidového života na Blatech. V Komárově bude připraveno občerstvení a čas k popovídání a krátkému odpočinku.
Pokud nám bude počasí nakloněno, mohli bychom se ještě vydat na vycházku po naučné stezce Borkovická Blata.
Přihlásit se můžete e-mailem na známé adrese jindra.jiraskova@mkta.cz nebo telefonicky na číslech 381 200 582, 381 200 595, 605 104 216.
Na viděnou se těší metodičky regionálního oddělení Městské knihovny Tábor.


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10. ročník Setkání knihovníků

Letošní jubilejní desátý ročník Setkání knihovníků je již za námi, a nám nezbývá než konstatovat, že se opět vydařilo. Účast byla zase o něco větší a je pro nás milé zjištění, že se Setkání stalo oblíbeným knihovnickým zážitkem.
Počasí nám i tentokrát přálo, takže slíbená vycházka na hrad Choustník se mohla uskutečnit. Co tomu ale předcházelo?

Především zajímavá prohlídka zámku Brandlín a jeho velkolepá sbírka starožitných hodin a výstava obrazů akademického malíře Borise Eibla. Zámeček se stal po dlouhé době a náročné rekonstrukci opět přístupný veřejnosti a jeho majitel, automobilový závodník Petr Vojáček, má ještě spoustu dalších plánů.
Okouzleni zámečkem jsme přijali pozvání do blízké knihovny, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení a posezení s panem starostou Pavlem Novákem. Rozproudila se zajímavá debata, knihovníci nejvíce diskutovali o sociálních tématech a jak se s nimi obce vypořádávají.
A na závěr, protože obloha byla bez mráčku, jsme se vydali na zříceninu hradu Choustník, kterou nás provedla kastelánka a knihovnice v jedné osobě, paní Faflíková.
Protože ohlasy na toto Setkání byly pozitivní, budeme i do budoucna pokračovat v poznávání knihovnických, kulturních a turistických zajímavostí v našem regionu. Těšíme se na další ročník a prozradíme, že příště bychom se mohli vydat do oblasti Blat.