Brandlín

Název knihovny > Místní knihovna Brandlín
Adresa > Brandlín 49, 392 01 Soběslav
Knihovnice > Lenka Tenková
Pondělí (zimní čas) > 15:00 - 16:00
Pondělí (letní čas) > 15:00 - 16:30

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 1 016
Počet čtenářů > 24
Počet výpůjček > 1 649
Počet obyvatel > 67