Černýšovice

Název knihovny > Obecní knihovna Černýšovice
Adresa > Černýšovice, 391 65 Bechyně
Knihovnice > Ingeborg Mášková
Sobota > 13:00 - 14:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 711
Počet čtenářů > 4
Počet výpůjček > 15
Počet obyvatel > 78