Radimovice u Tábora

Název knihovny > Místní knihovna Radimovice u Tábora
Adresa > Radimovice u Tábora, 391 31 Dražice
Knihovnice > Marie Hálová
Úterý > 15:00 - 17:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 515
Počet čtenářů > 9
Počet výpůjček > 390
Počet obyvatel > 70