Želeč

Název knihovny > Místní knihovna Želeč
Adresa > 391 74 Želeč, 26
Knihovnice > Jaroslava Hrdličková
Pondělí > 16:00 - 18:00
Středa > 16:00 - 19:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 3 640
Počet čtenářů > 41
Počet výpůjček > 1 229
Počet obyvatel > 925