Jana Kvíderová: Jsou-li tam žáby taky?

Datum: 23. 11. 2017 18:00
Místo konání: Hvězdárna Tábor, Jiráskova 1775

„Pokládat Zemi za jediný obydlený svět v nekonečném prostoru by byla stejně svrchovaná hloupost jako tvrdit, že na velkém osetém poli vzejde jediný klas“(Metrodóros, 5. stol. př. n. l.)

aneb O hledání života ve vesmíru.

Město TáborOdbor kultury a cestovního ruchu a Zdravé město ve spolupráci s knihovnou uspořádala cyklus přednášek "Vesmírný Tábor 2017".
V pořadí desátém pokračování vesmírných besed se setkáme s Janou Kvíderovou.
Dostavte se v hojném počtu na táborskou hvězdárnu, která je po Štefánikově (1922) a českobudějovické hvězdárně (1937) třetí nejstarší institucí tohoto druhu v českých zemích.
Otevřena byla již roku 1937.

Odkud přicházíme? Jsme ve vesmíru sami? Jaká je naše budoucnost? Tyto otázky si klade člověk od chvíle toho, kdy poprvé pohlédl na noční oblohu plnou hvězd. Rozvoj astronomie v 19. a v první polovině 20. století umožnil detailní pozorování planet, rozvoj kosmonautiky po 2. světové válce pak přímý průzkum planet a měsíců Sluneční soustavy. Zároveň se rozšiřovaly znalosti o životě na Zemi – jak vznikl, jak se vyvíjel, jaké jsou limity existence života.
Propojením kosmonautiky, biologie, geologie, chemie, fyziky a dalších vědeckých disciplín vznikla astrobiologie – věda o životě mimo Zemi a jeho hledání, která se zaměřuje na hledání obyvatelných míst ve vesmíru, studium vzniku života a jeho vývoji, život v extrémních podmínkách a hranicích přežívání na Zemi a na možnosti jeho detekce života ve Sluneční soustavě aexoplanetách.

A která astrobotanička možná dokáže odpovědět na otázku v Písních kosmických - Jsou-li tam žáby taky? Jana Kvíderová vystudovala obor Fyziologie a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době pracuje na Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se studiem adaptačních a aklimatizačních procesů sinic a řas v extrémních podmínkách. Zájem o astronomii a kosmonautiku ji přivedl k astrobiologii a kosmické biologii.

Proběhlé vesmírné pořady >

O táborské hvězdárně >comments powered by Disqus