Ko kamel ča pes, na džanel s'oda bacht

Datum: 1. 9. 2017 09:00 - 30.09.2017 18:00
Místo konání: Knihovna pro dospělé

Kdo má rád jenom sebe, neví, co je štěstí.
Výstava výtvarných prací dětí navštěvujících Klub pro mladší Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T, o.p.s vytvořených v rámci pravidelných pondělních tvořivých dílen od ledna do července 2017.

Výstavy Cheironu T proběhlé v MekTa >
comments powered by Disqus