Marek Toman - Chvála oportunismu

Datum: 8. 2. 2017 18:00
Místo konání: Knihovna pro dospělé, Jiráskova 1775, 3. patro

V knihovně pro dospělé (3. patro) se opět po čase setkáme s Markem Tomanem, tentokrát nad jeho poslední knihou Chvála oportunismu.

Černínský palác má duši a svůj pohled na dějiny. Kdo zavraždil Jana Masaryka? Jan Masaryk a Reinhard Heydrich očima někoho, kdo je vidí po svém. Spisovatel Marek Toman přichází po výpravě do temných zákoutí křesťansko-židovského soužití (Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese) s románem Chvála oportunismu (nakladatelství Torst), který má zvláštního vypravěče. Černínský palác je barokní kavalír, jenž nabízí nečekaný pohled na věc – obdivuje pány, kteří jsou skutečně pány, a taková demokracie mu dvakrát nevoní. Ale i paláce mají svůj osobní život. Naproti, přes náměstí, dráždí city paláce půvabná Loreta… a ta má své požadavky. Mohou paláce milovat?

Anotace knihy knihkupectví Kosmas.cz >

Marek Toman (* 1967), prozaik, básník, překladatel a diplomat, zvolil ve svém posledním románu nečekaného vypravěče – barokní Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze. Je to románový hrdina pevně usazený a pyšný, i když disponuje velkou přizpůsobivostí. Z pohledu konformisty budova komentuje okolní dění, jak se dotýká jejího postavení a účelu, a s tím zaznamenává i zlomové okamžiky českých dějin od svého vzniku až do současnosti. Její zdi hostily obrazárnu a lazaret, kasárna, útulek pro chudé, úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu i ministerstvo zahraničních věcí.
Zvláštní pozornost věnuje palác osobě Jana Masaryka a snaží se ze své kamenné paměti vydolovat co nejvíce vzpomínek, náznaků a stop, jež by vysvětlily ministrův tragický skon pod okny jeho úředního bytu.
Černínský palác však disponuje i city a po věky je nucen konfrontovat svůj poněkud vojácky omezený a koženě mužský pohled na svět s tolerantní milosrdností protilehlé Lorety, v jejíž city doufá. Svou pýchu pak poměřuje s přímočarým plebejstvím blízkého hostince U Černého vola. Postava tak neobvyklá, jako je barokní palác, se ke všemu vyslovuje s otevřeností prostou politické korektnosti, a tak čtenářům s humorem připomíná i prvky omezenosti a blbství, jež jsou zasuty v hlavách každého z nás.

Proběhlé pořady Marka Tomana v MekTa >


comments powered by Disqus