Spisovatelé do knihoven : Petra Hůlová

Datum: 19. 6. 2018 18:30
Místo konání: Knihovna pro dospělé, 3. patro

Městská knihovna Tábor uvádí společný projekt Asociace spisovatelů a českých knihoven s názvem Spisovatelé do knihoven.
Jako desátá a poslední v řadě ze "Spisovatelů do knihoven" zavítá do táborské knihovny 19. června 2018 od 18.30 hod. česká spisovatelka Petra Hůlová se svým novým románem Stručné dějiny Hnutí.

                   Seznam autorů a knih zapojených do projektu aneb 
                 10 autorských čtení. 10 autorů. 10 knihoven. 10 měsíců

              10 současných českých prozaiků a básníků v naší knihovně!
         Autorský večer s debatou každý měsíc od září 2017 do června 2018.

          Seznamte se osobně s autory a autorkami kriticky ceněných knih. 

 Adam Borzič
 Počasí v Evropě (2013) (14. 9. 2017)
 Ivana Myšková
 Nícení, Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (24. 10. 2017)
 Karol Sidon
 Altschulova metoda (2014) (16. 11. 2017)
 Milan Ohnisko  
 Světlo v ráně (2016) (7. 12. 2017)
 Martin Reiner
 Básník. Román o Ivanu Blatném (2014) (25. 1. 2018)
 Jakub Řehák
Past na Brigitu (2012) (22. 2. 2018)
Marek Šindelka
 Mapa Anny (2014) (22. 3. 2018)
 Petr Hruška
 Darmata (2013) (26. 4. 2018)
 Petr Borkovec
 Vnitrozemí (2005) (24. 5. 2018)
 Petra Hůlová
 Stručné dějiny Hnutí (2018) (19. 6. 2018)

O co se jedná >

V každé jednotlivé knihovně probíhá deset autorských čtení ročně.
Každý jednotlivý autor navštíví deset knihoven.
Každý jednotlivý měsíc proběhne deset čtení v deseti knihovnách.
To znamená, že dohromady chystáme 100 autorských čtení.
 Sledujete FB celé akce 
 Rozhovor s Ondřejem Lipárem o projektu > Tvar.cz

Současná česká literatura je paradoxně pro mnoho čtenářů neznámým územím. Ve velkém množství klasické literatury, anebo i soudobé překladové literatury obtížně hledá své publikum. Někdy také narazíme na předsudek, že současná česká literatura za moc nestojí. My jsme naopak přesvědčeni, že je daleko lepší, než jaká je její pověst. Téměř každý návštěvník knihovny asi zná jména jako Michal Viewegh nebo Kateřina Tučková, ale současná česká literatura je daleko bohatší a vrstevnatější.

Pro první ročník projektu bylo vybráno deset autorů, kteří toto bohatství a vrstevnatost dobře reprezentují. Je mezi nimi držitel Státní ceny za literaturu Petr Hruška, talentovaný Marek Šindelka nebo showman jako Martin Reiner, který ze svých čtení dokáže udělat stand-up vystoupení. Dále moudrý rabín Karol Sidon či angažovaní autoři jako Petra Hůlová nebo Adam Borzič a současně výsostní básníci jako Petr Borkovec nebo Jakub Řehák.

Cíl a úloha knihoven v projektu >

Cílem projektu je využít širokou síť veřejných knihoven k propagaci současné české literatury a návštěvníky přesvědčit, aby se stali pravidelnými uživateli knihovny a čtenáři současné české literatury. 

Knihovny v sobě dnes spojují různé funkce a role. Mluví se o nich jako o komunitních, informačních, vzdělávacích, kulturních i jiných institucích. Možností, jak využívat knihovnu, má dnešní čtenář spoustu, a opačně má i knihovna mnoho možností, jak si své čtenáře a uživatele najít. Ale všechny tyto možnosti souvisejí se skutečností, že knihovny stále v první řadě nabízejí literaturu. Projekt Spisovatelé do knihoven chce využít potenciál literatury jako oboru, který je s knihovnou spojen primárně. Cílem je ukázat rozmanitost a kvality stávající české literatury a zároveň představit knihovny jako otevřené prostory, které chtějí nabízet orientaci v nepřeberném množství titulů na knižním trhu s možností navázalt přínosnou spolupráci mezi autory jako tvůrci literárních hodnot a mezi knihovnami jako těmi, kdo zprostředkovávají čtenářské zážitky.
Do prvního ročníku projektu jsou vybrány knihovny ze všech koutů republiky, z malých i velkých měst, které jsou až na výjimky situovány na periférie. Ty, které už autorská čtení pořádají, anebo by rády pořádaly, ale mají různé obavy nebo neví jak na to. Knihovny, kam se čeští autoři rádi vracejí, i ty, kterého žádného českého autora neviděli.

Další knihovny zapojené do projektu >comments powered by Disqus