Už jsem čtenář - pasování prvňáčků

Datum: 18. 5. 2018 08:30
Místo konání: Knihovna pro děti a mládež, 1. patro

ZADÁNO PRO ŠKOLY od 8.30 hodin. 
(ZŠ Husova)

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského je slavnostní zakončení desátého ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a vyhlášeného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.

O projektu >

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského je slavnostní zakončení pravidelně opakujícího se projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Probíhá každý rok od listopadu do června a účastní se jí prvňáci z táborských základních škol. V knihovně pro pro děti a mládež se setkávají a besedují s tvůrci knih, připraveny jsou i další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, výstava apod.)

Při závěrečním pasování děti dostanou dostanou registraci na rok zdarma a původní českou knižní novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové - Bráchova bota.určenou jen pro účastníky tohoto projektu.

Pasovací řeč > „Ve jménu pohádek,románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele vás nyní pasuji na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za všechno dobré,co je v nich napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým rádcem“.

Slib rytířů Řádu čtenářského > „Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád. Tak slibuji !“.

Fotogalerie minulých pasování >comments powered by Disqus