Už jsem čtenář s Evou Volfovou

Datum: 24. 2. 2017 08:00
Místo konání: Knihovna pro děti a mládež, Jiráskova 1775, 1. patro

ZADÁNO PRO ŠKOLY > 9:00 a 10 hod.

V rámci devátého ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a vyhlášeného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR se žáci ZŠ Husova a Orbis Pictus setkají se ilustrátorkou Evou Volfovou.

Cílem projektu samotného je podchytit zájem o čtení, příjemnou a hravou formou objevovat možnosti využívání služeb knihovny a díky připravenému programu se seznámit se s jejím prostředím a zároveň také prohlubovat svůj vztah ke knihám i k lidem, kteří o ně ve svých odděleních pečují.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Ukázka z knihy Lapálie v Lampálii >comments powered by Disqus