Už jsem čtenář s loutkovými pohádkami

Datum: 16. 11. 2017 09:00
Místo konání: Knihovna pro děti a mládež

ZADÁNO PRO ŠKOLY > 9:00 hod., 10 hod. a 11 hod.

V rámci desátého ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a vyhlášeného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR se žáci ZŠ Husova a Orbis Pictus seznámí s loutkovými pohádkami.
Do knihovny pro děti a mládež zavítá opět Divadélko Na Nitce a sehraje loutkovou pohádku O kovářském učni.

O projektu >

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2017 do května 2018 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry KielbergerovéBráchova bota.comments powered by Disqus