Výstava - Vnitřní a vnější pohledy

Datum: 3. 11. 2015 17:00
Místo konání: oddělení pro dospělé, Městská knihovna Tábor

Výstava fotografických prací sdružení Medialog bude zahájena vernisáží v úterý 3. listopadu v 17:00 hod.

Ta bude sestávat z >

 • prezentace Panenky na výletě se zmínkou o autorských právech
 • poslech a tvorba fotografického příběhu - Příběhu chlapce
 • volná zábava u fotografických legrácek
 • rozhovory s přítomnými autory
 • občerstvení

Jde o fotografy s mentálním, psychickým, kombinovaným postižením.

Asociace české videokultury Medialog (facebook) je sdružení autorů s mentálním deficitem. Již patnáctým rokem se věnuje mládeži i dospělým v rozvíjení autorských pohledů na svět. Je rozdělena do tří tvůrčích skupin - fotografie, kresby a film. Při práci s autory je nutné je vnímat jako rovnocenné partnery s jejich vlastními přáními, emocemi a názory. Hlavním cílem je vytvořit jim příležitost k účasti na společenských, odborných a kulturních akcích, a tím tak přispět k jejich postupnému začlenění do společnosti.

Další cíle Medialogu >

 • Sdružovat podobné neziskové občanské společnosti.
 • Docílit lepšího poznání a pochopení majoritních, minoritních skupin v rámci občanské společnosti, jejich rozvoje v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Naučit tyto skupiny základní práci s masovými médii, zejména filmem, fotografií, videem a rozvíjet v nich tak tvůrčího ducha a reálný pohled na svět.
 • Hledáním symbolů v mediálním kontextu podpořit klíčové kompetence členů k utváření jejich osobnosti, rozvíjení jejich aktivity a činnosti v jejich volném čase.
 • Aplikovat tyto ideje i v mezinárodním měřítku a podpořit tím globální komunikaci členů v celé společnosti prostřednictvím digitálních multimédií a přispět tak k rozvoji kulturního kapitálu i v lokálních strukturách.
 • Dalším cílem je vzdělávat členy, mladé zájemce a pedagogy ke komunikaci – dialogu, spolupráci, učení a řešení problémů, které jsou v současném světě prvořadé.
 • Vyvíjet takové metody, pomůcky a formy práce, které přispějí k podpoře alternativní, augmentativní a audiovizuální komunikace pro nejširší občanskou společnost a členy sdružení.

Slovo lektorky Jany Hnilicové za Asociaci české videokultury MEDIALOG >

"Naším zájmem není fotografickou, autorskou tvorbou šokovat diváka, ale předkládat mu srozumitelnou, vizuální řečí svět kolem nás. Osobitá tvorba autorů s mentálním, psychickým, kombinovaným handicapem, prosycená světlem, pozitivní energií dokazuje, že krása a síla statického obrazu opravdu existují v symbióze s okem a srdcem fotografů i když jsou diagnózami jiní než většina z nás. Každý člověk má svůj svět, svá pravidla vnímání, proto se mohou vyskytnout velké rozdíly v pochopení nejen vizuálních abstrakcí, ale i v chápání světa jednotlivých fotografů. Návštěvník výstavy má pak jedinečnou příležitost vstoupit přímo do intimních prostor osobní každodennosti a tím zjistit, že jsme sice jiní, ale při tom stejní. Děkujeme táborské knihovně za šanci zde vystavovat".

comments powered by Disqus