10. ročník Setkání knihovníků malých knihoven


Jubilejní desátý ročník Setkání knihovníků je již za námi, a nám nezbývá než konstatovat, že se opět vydařilo. Účast byla zase o něco větší a je pro nás milé zjištění, že se Setkání stalo oblíbeným knihovnickým zážitkem.
Počasí nám i tentokrát přálo, takže slíbená vycházka na hrad Choustník se mohla uskutečnit. Co tomu ale předcházelo?

Především zajímavá prohlídka zámku Brandlín a jeho velkolepá sbírka starožitných hodin a výstava obrazů akademického malíře Borise Eibla. Zámeček se stal po dlouhé době a náročné rekonstrukci opět přístupný veřejnosti a jeho majitel, automobilový závodník Petr Vojáček, má ještě spoustu dalších plánů.
Okouzleni zámečkem jsme přijali pozvání do blízké knihovny, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení a posezení s panem starostou Pavlem Novákem. Rozproudila se zajímavá debata, knihovníci nejvíce diskutovali o sociálních tématech a jak se s nimi obce vypořádávají.
A na závěr, protože obloha byla bez mráčku, jsme se vydali na zříceninu hradu Choustník, kterou nás provedla kastelánka a knihovnice v jedné osobě, paní Faflíková.
Protože ohlasy na toto Setkání byly pozitivní, budeme i do budoucna pokračovat v poznávání knihovnických, kulturních a turistických zajímavostí v našem regionu. Těšíme se na další ročník a prozradíme, že příště bychom se mohli vydat do oblasti Blat.