Jak se stát čtenářem

Registrace a předregistrace osoby věku 15 let a výše >

 registrace se provádí osobně v kterémkoliv oddělení centrální knihovny v Jiráskově ul. 1775 a v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
● k registraci je potřeba platný doklad totožnosti a poplatek 100 Kč na období následujících 365 dní (poplatek neplatí osoby, které dovršily 70 let a držitelé průkazu ZTP s potvrzením o handicapu)
 ● je možné využít předregistrace provedenou on-line prostřednictvím knihovního kataloguuživatel si tak bude moci už před první návštěvou knihovny objednat nebo rezervovat dokument

Vzdálená registrace osoby věku 15 let a výše >

 proveďte předregistraci 
● napište na adresu knihovna@mkta.cz, že máte zájem o dokončení registrace vzdálenou formou
● v odpovědi na e-mail dostanete další informace a instrukce
● osoby zdravotně postižené a starší 70 let mohou po dohodě telefonicky nebo mailem registrační formuláře a další potřebné informace obdržet doporučeným dopisem a registrační poplatek uhradit na účet knihovny

Registrace osoby mladší 15 let >

 registrace se provádí v knihovně pro děti a mládež nebo v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
                   a) Bez přítomnosti zákonného zástupce 
 knihovník dítěti založí registraci na základě jména a příjmení
● dítě předá zákonnému zástupci informační materiály a formuláře k doplnění osobních údajů a k podpisu
● poté, co knihovna obdrží vyplněné a podepsané formuláře a je uhrazen roční registrační poplatek ve výši 30 Kč (děti mladší 7 let poplatek neplatí), je registrace aktivována a uživateli (dítěti) je předán uživatelský průkaz

                    b) Za přítomnosti zákonného zástupce 

 registrace se provádí v odd. pro děti nebo v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
 zákonný zástupce předloží doklad totožnosti, poskytne knihovníkovi osobní údaje dítěte, zaplatí roční registrační poplatek 30 Kč (za děti mladší 7 let se poplatek neplatí) a podpisem registraci potvrdí
● knihovník uživateli předá aktivní uživatelský průkaz a informační materiály


Dokumenty ke stažení >

REGISTRACE JE PLATNÁ VE VŠECH ODDĚLENÍCH CENTRÁLNÍ KNIHOVNY V JIRÁSKOVĚ UL. A V POBOČKÁCH PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ A SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ.

DĚTI DO 15 LET MAJÍ PŘÍSTUP DO CELÉ KNIHOVNY, POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEURČÍ JINAK.