6+zelená

Navštivte 6 akcí, které pořádá MekTa (besedy, autorská čtení Čtenářský klub nebo počítačové kurzy). Na každé akci požádejte knihovníka, ať Vám vyplní kartičku, kterou obdržíte na vyžádání přímo na akci nebo kdykoli u pultu v přízemí na zapisování absolvovaných akcí, na základě kterých bude vydáván certifikát na bezplatnou registraci.

Případné dotazy zodpoví Bc. Barbora Jůzová