Bibliobox

Pravidla používání biblioboxu >

  • Bibliobox slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.
  • Funkce vracení knih pomocí biblioboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.
  • Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta
    následující pracovní den do 9hod.
  • Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
  • Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
  • Uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.
  • Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.