mini.knihovna.tgm

Principem takové miniknihovny je bezplatné a svobodné půjčování knížek, stojícím na jednoduchém pravidle: Půjč si knihu & vrať knihu. Mini.knihovna.tgm je zapojena do projektu mini.knihovna.cz, který spravují studenti Masarykovy univerzity v Brně oboru knihovnictví a informačních studií. O mini.knihovnu.tgm se starají nejen knihovnice a přizvaní studenti, ale i všichni čtenáři. A hlavně ti, kteří kolem prochází. Knihy je možné půjčit si krátkodobě, dlouhodobě či natrvalo, upomínky se neplatí :-), je možné donést jiné knihy a jejich umístěním do mini.knihovny.tgm jim dát další šanci k přečtení.
V pátek 6. března 2015 proběhlo první slavnostní doplnění knížek.