Informační služby

  • Anopress > od roku 1996 vedená denní databáze obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy publicistických rozhlasových i televizních relací a zprávy z internetových serverů. K dispozici u služby ve studovně.
  • Sbírka zákonů
  • zpracování rešerší ze systému Clavius
  • Konzultant.cz > databáze právních předpisů umožňující práci v různých rovinách a případných souvislostech s jinými předpisy a dokumenty. Ovládání je intuitivní a svou stavbou, ovládacími prvky a funkcemi vychází z potřeb uživatele. K dispozici na všech počítačích v A-klubu.
  • zpracování, uchovávání a vyhledávání regionálních informačních zdrojů a katalogizace regionálních článků
  • prezenční výpůjčky regionální literatury
  • související služby > kopírování a tisk z výše uvedených informačních zdrojů

Informační služby poskytuje zejména studovna v Knihovně pro dospělé.

Pomoc s vyhledáním odborné literatury na vybrané téma nebo přístup k tuzemské legislativě v tištěné podobě poskytují také pracovnice "galerie" v Knihovně pro dospělé. Obdobnou pomoc vzhledem k zaměření nebo lokální části fondu poskytují také i ostatní oddělení a pobočky Městské knihovny Tábor.

Odpovědi na otázky nejen kolem knihovny a jejích služeb, ale třeba i na věcně specifické a odborné dotazy, zprostředkuje služba Ptejte se knihovny.