VU3V v MekTa

O co se jedná >

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Celkově je 20 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 16 000 seniorů. Dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na přednáškách natočenými vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech - je chápána jako další možná forma distančního seniorského vzdělávání. Virtuální výuka Univerzity třetího věku, někdy též nazývána vzdálená nebo elektronická, zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně.

Studentem může být >

  • člověk se statutem důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku
  • osoby 50+ v době studia nezaměstnaní (vedené na úřadu práce)

Přednášky se budou konat vždy v pondělí v A-klubu od 8:30 do 11:30.

  • cena prvního semestru pro jednoho "studenta" je 300 Kč
  • tisk přednášek je zpoplatněn tarifem knihovny - 1 strana = 2 Kč

Pravidla >

Po každé přednášce následuje test v elektronické podobě, kde je potřeba získat 5 bodů z 10 a na test je neomezený počet pokusů. Po 6 přednášce následuje také závěrečný test, tam je potřeba získat 12 bodů z 24 možných a počet pokusů je omezen na 5. Kromě elektronických testů je potřeba plnit studijní povinnosti přes web, proto je potřeba počítačová gramotnost na střední úrovni. Každý student dostane své přihlašovací údaje.
Po úspěšném splnění testů a docházky (max. 2 předem omluvené absence), získáte pamětní list a index studenta. Po šesti absolvovaných kurzech je možné promovat. Promoce probíhá v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Zápis >

K úspěšnému zápisu na přednášky je potřeba osobní konzultace, která se domlouvá prostřednictvím e-mailu: lucie.prochazkova@mkta.cz  + do kopie lada.lenkerova@mkta.cz; předmět Virtuální univerzita třetího věku. Během konzultace se zájemci vyplníme přihlášku a zároveň s nimi probereme podrobně veškeré jejich dotazy a povinnosti studenta.
Poplatek 300 Kč se platí při první přednášce.

Zajímavé odkazy >


Studentské práce našich žáků >