Borkovice

Název knihovny > Místní knihovna Borkovice
Adresa > Borkovice, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Knihovnice > Anežka Smolíková
Pondělí > 18:00 - 20:00
Sobota > 13:00 - 14:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 947
Počet čtenářů > 17
Počet výpůjček > 1021
Počet obyvatel > 238