Choustník

Název knihovny > Obecní knihovna Choustník
Adresa > 391 18 Choustník
Knihovnice > Jindřiška Faflíková
Čtvrtek > 18:00 - 19:00 (internet)
Neděle > 10:00 - 12:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 6 742
Počet čtenářů > 31
Počet výpůjček > 1104
Počet obyvatel > 492