Klečaty

Název knihovny > Místní lidová knihovna Klečaty
Adresa > Klečaty, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Knihovnice > Helena Hanzlíková
Pondělí > 16:00 - 17:30

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 461
Počet čtenářů > 25
Počet výpůjček > 1662
Počet obyvatel > 52