Řepeč

Název knihovny > Místní knihovna Řepeč
Adresa > Řepeč, 391 61 Opařany
Knihovník > Jiří Mrzena
Úterý > 16:30 - 18:30 (internet kdykoli v OÚ Řepeč)

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 2 688
Počet čtenářů > 35
Počet výpůjček > 1 146
Počet obyvatel > 260