Rybova Lhota

Název knihovny Obecní knihovna Rybova Lhota
Adresa Rybova Lhota, 392 01 Soběslav
Knihovnice Jaroslava Podojilová
Čtvrtek 16:00 - 18:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 322
Počet čtenářů > 17
Počet výpůjček > 362
Počet obyvatel > 150