Smilovy Hory

Název knihovny > Obecní knihovna Smilovy Hory
Adresa > 391 52 Smilovy Hory
Knihovnice > Miloslava Vítková
Pátek > 17:00 - 19:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 1 578
Počet čtenářů > 25
Počet výpůjček > 1 645
Počet obyvatel > 355