Čenkov u Bechyně

Název knihovny > Obecní knihovna Čenkov u Bechyně
Adresa > Čenkov u Bechyně, 391 65 Bechyně
Knihovnice > Ing. Marie Tomanová
Sobota > 16:00 - 17:00

Výsledky roku 2014 >

Knihovní fond > 478
Počet čtenářů > 12
Počet výpůjček > 123
Počet obyvatel > 53