Vlčeves

Název knihovny > Obecní knihovna Vlčeves
Adresa > Vlčeves, 392 01 Soběslav
Knihovník > Josef Volák
Pátek > 18:00 - 20:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 273
Počet čtenářů > 11
Počet výpůjček > 235
Počet obyvatel > 75