Vlkov

Název knihovny > Místní knihovna Vlkov
Adresa > Vlkov, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Knihovnice > Bohumila Kukačková
Čtvrtek > 15:00 - 17:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 543
Počet čtenářů > 12
Počet výpůjček > 376
Počet obyvatel > 163