Záhoří

Název knihovny > Obecní knihovna Záhoří
Adresa > Záhoří, 391 65 Bechyně
Knihovník > Jaroslav Kovář
Sobota > 18:00 - 19:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 401
Počet čtenářů > 6
Počet výpůjček > 134
Počet obyvatel > 48