Makov

Název knihovny > Veřejná knihovna Makov
Adresa > Makov, 391 31 Dražice
Knihovník > Jiří Máchal
Pátek > 19:00 - 21:00

Výsledky roku 2015 >

Knihovní fond > 787
Počet čtenářů > 17
Počet výpůjček > 2 977
Počet obyvatel > 95