Borotín

Název knihovny > Místní knihovna Borotín
Adresa > Borotín, 391 35 Borotín
Knihovnice > Petra Tejnorová
Středa > 8:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
Pátek > 15:00 - 18:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 2 342
Počet čtenářů > 33
Počet výpůjček > 277
Počet obyvatel > 673