Brandlín

● Název knihovny> Místní knihovna Brandlín
● Adresa> Brandlín 49, 392 01 Soběslav
● Knihovnice> Lenka Tenková
● Pondělí (zimní čas)> 15:00 - 16:00
● Pondělí (letní čas)> 15:00 - 16:30

Výsledky roku 2017 >

● Knihovní fond> 932
● Počet čtenářů> 29
● Počet výpůjček> 1 839
● Počet obyvatel> 67