Čenkov u Bechyně

Název knihovny > Obecní knihovna Čenkov u Bechyně
Adresa > Čenkov u Bechyně, 391 65 Bechyně
Knihovnice > Ing. Marie Tomanová
Sobota > 16:00 - 17:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 478
Počet čtenářů > 14
Počet výpůjček > 142
Počet obyvatel > 48