Ratibořské Hory

Název knihovny > Místní knihovna Ratibořské Hory
Adresa > 391 42 Ratibořské Hory
Knihovnice > Ilona Burianová
Úterý > 13:00 - 15:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 957
Počet čtenářů > 29
Počet výpůjček > 211
Počet obyvatel > 750