Svinky

Název knihovny > Obecní knihovna Svinky
Adresa > Svinky, 392 01 Soběslav
Knihovnice > Marcela Drsová
Pátek > 16:00 - 18:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 147
Počet čtenářů > 19
Počet výpůjček > 398
Počet obyvatel > 69