Záhoří

Název knihovny > Obecní knihovna Záhoří
Adresa > Záhoří, 391 65 Bechyně
Knihovník > Jaroslav Kovář
Sobota > 18:00 - 19:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 401
Počet čtenářů > 5
Počet výpůjček > 122
Počet obyvatel > 54