Želeč

Název knihovny > Místní knihovna Želeč
Adresa > 391 74 Želeč, 26
Knihovnice > Jaroslava Hrdličková
Pondělí > 16:00 - 18:00
Středa > 16:00 - 19:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 3 655
Počet čtenářů > 33
Počet výpůjček > 1 014
Počet obyvatel > 940