Zlukov

Název knihovny > Místní knihovna Zlukov
Adresa > Zlukov, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Knihovnice > Václava Zemanová
Sobota > 16:00 - 18:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 651
Počet čtenářů > 8
Počet výpůjček > 551
Počet obyvatel > 265