Budislav

Název knihovny > Místní knihovna Budislav
Adresa > Budislav, 392 01 Soběslav
Knihovnice > Jaroslava Cenková
Úterý (letní čas) > 17:00 - 21:00
Úterý (zimní čas) > 15:00 - 19:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 903
Počet čtenářů > 41
Počet výpůjček > 951
Počet obyvatel > 385