Budislav

● Název knihovny> Místní knihovna Budislav
● Adresa> Budislav, 392 01 Soběslav
● Knihovnice> Jaroslava Cenková
● Úterý (letní čas)> 17:00 - 21:00
● Úterý (zimní čas)> 15:00 - 19:00

Výsledky roku 2017 >

● Knihovní fond> 903
● Počet čtenářů> 44
● Počet výpůjček> 969
● Počet obyvatel> 375