Choustník

Název knihovny > Obecní knihovna Choustník
Adresa > 391 18 Choustník
Knihovnice > Jindřiška Faflíková
Čtvrtek > 18:00 - 19:00 (internet)
Neděle > 10:00 - 12:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 6 253
Počet čtenářů > 30
Počet výpůjček > 1 079
Počet obyvatel > 510