Hodětín

Název knihovny > Obecní knihovna Hodětín
Adresa > Hodětín, 391 65 Bechyně
Knihovnice > Miluše Kostkubová
Pondělí > 14:00 - 16:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 498
Počet čtenářů > 7
Počet výpůjček > 203
Počet obyvatel > 82