Komárov

Název knihovny > Místní lidová knihovna Komárov
Adresa > Komárov, 392 01 Soběslav
Knihovnice > Jiřina Malechová
Pondělí > 16:30 - 18:30

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 595
Počet čtenářů > 13
Počet výpůjček > 50
Počet obyvatel > 121