Košice

Název knihovny > Místní knihovna Košice
Adresa > 391 17 Košice
Knihovnice > Jaroslava Černá
Čtvrtek > 18:00 - 20:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 1 550
Počet čtenářů > 42
Počet výpůjček > 396
Počet obyvatel > 760