Rybova Lhota

Název knihovny Obecní knihovna Rybova Lhota
Adresa Rybova Lhota, 392 01 Soběslav
Knihovnice Jaroslava Podojilová
Čtvrtek 16:00 - 18:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 322
Počet čtenářů > 15
Počet výpůjček > 315
Počet obyvatel > 150