Stádlec

Název knihovny > Místní lidová knihovna Stádlec
Adresa > 391 62 Stádlec
Knihovnice > Bohunka Fuková
Čtvrtek > 16:00 - 19:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 6 429
Počet čtenářů > 80
Počet výpůjček > 7 693
Počet obyvatel > 572