Vesce

Název knihovny > Obecní knihovna Vesce
Adresa > Vesce, 392 01 Soběslav
Knihovnice > Eva Jelínková
Sobota > 9:00 - 12:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 771
Počet čtenářů > 15
Počet výpůjček > 524
Počet obyvatel > 276