Vlčeves

Název knihovny > Obecní knihovna Vlčeves
Adresa > Vlčeves, 392 01 Soběslav
Knihovník > Josef Volák
Pátek > 18:00 - 20:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 251
Počet čtenářů > 12
Počet výpůjček > 294
Počet obyvatel > 83