Zálší

Název knihovny > Místní knihovna Zálší
Adresa > Zálší, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Knihovnice > Jiřina Sedláčková
Středa > 18:00 - 20:00

Výsledky roku 2016 >

Knihovní fond > 1 004
Počet čtenářů > 30
Počet výpůjček > 1 748
Počet obyvatel > 220